Rot-avdrag
Loggan


ROT-avdrag

Som fastighetsägare har du rätt att göra ROT-avdrag med 30 procent av arbetskostnaden när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden.


ROT-avdraget är max 50 000 kronor per person och år. Det är din inkomst och hur många andra avdrag du gör som styr hur mycket just du kan få i ROT-avdrag

Är ni två personer som äger en bostad tillsammans kan ni om ni vill dela upp ROT-avdraget mellan er eller låta den ena parten stå för hela avdraget.


Att tänka på:


Du måste äga bostaden under den period arbetet utförs sam helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs.

Bostaden måste vara ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Även fritidshus räknas som bostad.

Du kan inte få ROT-avdrag för att bygga ett nytt hus, en friliggande byggnad eller för om- eller tillbyggnad av hus som är yngre än fem år.

Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång

Du ska vara bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst

Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för ROT-arbete.

Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter

Du ska ha ROT-avdrag kvar att utnyttja.